Blogs que sigo

lunes, 9 de septiembre de 2013

Señor Gato
Señor Gato: atención;
no rincón hai un burato;
no burato está o rato
caladiño, acochadiño,
sin falar nin respirar.

Señor Gato, pon sentido, 
que metido no burato 
está o rato.

Señor Gato: está o rato
 no burato do rincón:
¡ten nun puño o corazón!

-Eu non dudo, Señor Gato 
bigotudo que está o rato
no burato.
Tés as unllas afiadas, 
cravuñadas, preparadas:
bule axiña que sinón, 
Señor Gato bigotón, 
¡do burato fuxe o rato!
         (Manuel María - Os soños na gaiola)