Blogs que sigo

miércoles, 8 de mayo de 2013

Editorial omicron editorialomicron va a ser fundada el mes de juliol de l´any 2004. Actualment, Israel Clarà i Elisabeth Jiménez s´encarreguen del projecte en la seva totalitat. La regla d´or dels dos editors és la de publicar sols alló que consideren bo al marge d´interessos estrictament económics.
editorialomicron publica textos de tota mena: poesia, narrativa i assaig, tot especialitzant-se en aquelles obres que bé per la seva qualitat, concreció o especificitat disciplinàries quedarien fora dels catàlegs i de les llistes de vendes vigents.
Amb aquests objectius, doncs, editorialomicron sorgeix amb l’esperança de poder donar veu a tots aquells escriptors i escriptores en llengües catalana i espanyola que avui dia veuen reduïts els seus camps d’expressió, així com també a tots aquells llibres que, per un motiu o altre, no mereixen de ser exclosos del coneixement del gran públic. I és precisament en aquesta tasca on tu també, lector, tens una missió molt important a fer.